Konkurrencebetingelser

WATERROWER | NOHRD Nordic, Østerbro 4, 5690 Tommerup St, herefter benævnt WaterRower, udlodder det produkt, der er nævnt i konkurrencen på Instagram-siden. Ved at deltage i konkurrencen erklærer brugeren sig enig i følgende konkurrencebetingelser.

 

Hvad kan man vinde? 

Ved deltagelse har man mulighed for at vinde det produkt, der er nævnt på Instagram-siden.

 

Hvordan kan man vinde? 

Deltagelse i konkurrencen sker på Instagram.

Der trækkes lod blandt alle deltagerne. Deltagelse sker ved at opfylde betingelserne, der er angivet i konkurrencen på Instagram. 

 

Hvor længe varer konkurrencen?

Konkurrencer starter efter offentliggørelsen af opslaget og slutter på datoen, der er angivet på Instagram-siden.

 

Hvem kan deltage? 

Deltagelse er gratis og åben for alle fysiske personer. For deltagere under 18 år kræver WaterRower samtykke fra forælder/værge. 

 

Hvem bliver udelukket fra deltagelse? 

WaterRower har ret til at udelukke enkeltpersoner fra deltagelse, hvis der er legitime grunde såsom overtrædelse af disse deltagerbetingelser, ved flere tilmeldinger, manipulation osv. Medarbejdere hos WaterRower og de involverede virksomheder samt deres pårørende kan ikke deltage i denne konkurrence. 

 

Hvordan udtrækkes vinderen? 

Der trækkes tilfældigt lod blandt alle deltagere. 

 

Hvordan får vinderen besked om at have vundet? 

Vinderen får besked, ved at vinderens Instagram-brugernavn offentliggøres som en kommentar under konkurrenceopslaget. Vinderen vil også blive informeret via en privatbesked. Vinderen sender sin adresse som en privat besked på Instagram eller via en e-mail til info@waterrower.dk

 

Hvordan modtager vinderen sin gevinst? 

Vinderen bliver bedt om at oplyse WaterRower de nødvendige kontaktoplysninger til at sende eller overdrage gevinsten. Deltageren er ansvarlig for at oplyse de nøjagtige kontaktoplysninger.

 

Hvad sker der, hvis vinderen ikke melder tilbage på gevinstmeddelelsen?

Hvis en vinder ikke melder sig til WaterRower inden for 2 dage efter gevinstmeddelelsen, bortfalder gevinsten. I så fald trækkes en ny vinder blandt de deltagere, der er berettigede til at vinde. Det samme gælder, hvis en vinder giver WaterRower forkerte kontaktoplysninger, og overdragelse af gevinsten derfor ikke er mulig.

 

Forbehold 

WaterRower forbeholder sig ret til at ændre, afbryde eller afslutte konkurrencen når som helst uden forudgående varsel og uden angivelse af årsager. WaterRower vil dog kun gøre brug af denne mulighed, hvis en gennemførelse af konkurrencen ikke kan garanteres på grund af force majeure, tekniske problemer (f.eks. virus i computersystemet, manipulation eller fejl i hardware og/eller software) eller juridiske årsager. WaterRower er ikke ansvarlig for tab, afbrydelser eller forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for vores kontrol. I berettigede tilfælde kan præmien erstattes med tilsvarende præmier.

 

Databeskyttelse 

Vores persondatapolitik gælder for konkurrencen og den efterfølgende behandling.

 

Diverse 

Udbetaling af gevinster i kontanter er ikke muligt. 

WaterRower forbeholder sig ret til at ændre deltagerbetingelserne til enhver tid.

 

Instagrams friholdelse 

Denne konkurrence arrangeres af WaterRower. Den har ingen forbindelse til Instagram og bliver på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Instagram. Oplysninger sendes til WaterRower, ikke til Instagram.